Robotik Atölye Kurulumu

Teknolojinin gelişim ve değişim hızına ayak uydurmaya çalıştığımız günümüzde ülke olarak yeni teknolojinin üretiminde pay sahibi olmanın çabası içerisindeyiz. İnovasyon kültürü köklü bir eğitim ve disiplin gerektirmektedir. Bu sebeple yazılım, robotik, malzeme, ürün geliştirme gibi temel konuların ilk ve orta öğretimin müfredatına dahil edilmesinin stratejik bir konu olduğu inkâr edilemez. Kendi teknolojisini ve ürünlerini üreten Artıboyut; yazılım, robotik, ürün geliştirme konularındaki tecrübeleri ile bu amaç uğruna gerekli sorumlulukları almaktadır.

Artıboyut, kurumlardan gelen talepler doğrultusunda okullara ve inovasyon merkezlerine robotik atölyeleri (maker atölyeleri) ve STEM laboratuvarları kurmaktadır.

STEM ne demek?

STEM aslında Bilim (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering), Matematik (Mathematics) kelimelerinin kısaltılmasından meydana gelen bir kelimedir. Derslerde öğrenilen Fen Bilgisi (ilköğretim) ve Temel Bilim(Ortaöğretim) konularının teknoloji ve mühendislik uygulamaları ile daha kalıcı bir öğrenmeye dönüştürmeyi savunan felsefedir. STEM sadece bir laboratuvar ya da atölye değil; bir kültür, bir müfredat ve klasik eğitimcinin dönüşümüdür. Bu konuda yetkin kurumlardan destek alınması gerekmektedir.

Maker, Maker Kültürü Nedir?

“Maker” kelimesi yapmak ve üretmek kelimelerinin İngilizce karşılığıdır. Kişilerin ister bir hobi faaliyeti olarak ister eğitimin parçası olarak ürün geliştirmesi ve üretim yapmasını tanımlar. Bu bir robot, makine, alet, mobilya, oyuncak, takı ve aksesuar üretimi olabilir.

Maker Kültürü yeni bir kavram değildir. Amerikan yaşam tarzında müstakil evlerin garajlarında hobi, ihtiyaç ya da inovasyon çalışmalarının ortaya çıkardığı bir akımdır. Aslında Türkçe karşılığı “Garaj Kültürü” olarak düşünülebilir. Apple, IBM, Google gibi pek çok büyük firma bu garaj kültürünün ürünleridir. Artıboyut dahi garaj kültüründen ortaya çıkmış bir firmadır.

Garaj kültüründe kesici, delici ve yüksek sıcaklıklarda birleştirici cihazlar kullanılmaktadır. Günümüzde garaj kültürünün “Maker” olarak dönüşümünün en büyük sebebi ise tüm bu kesici, delici ve yüksek sıcaklıkta birleştirici cihaz ve aletlerin yerini artık daha güvenli olan 3B yazıcıların almış olmasıdır.

Maker Atölyesi ya da Robotik Atölyesi Nedir?

Maker Atölyesi, üretim faaliyetlerini gerçekleştirmek için gereken alet, cihaz ve mobilyaların bulunduğu ortamdır. Tercih edilecek alet, cihaz ve mobilyalar maker atölyesinin faaliyet konusuna ve hedef kitlesine göre belirlenmelidir. İlkokul seviyesi ile lise seviyesinde ihtiyaç duyulan maker atölyeleri büyük farklılıklar gösterecektir. Robotik, yazılım, ahşap işleme, takı ve aksesuar, sağlık inovasyon faaliyetleri için gereken atölyeler yine birbirinden çok farklı olacaktır. Dolayısı ile maker atölyesi kurulumu yapmayı planlayanların öncelikle amaç, konu, hedef kitle, seviye ve derinlik, bütçe gibi konuları netleştirmesi gerekmektedir.

Robotik atölyesi ise maker atölyesinin farklı bir türüdür. Robotik atölyesi konu olarak daha çok yazılım, elektronik ve mekanik disiplinleri birleştirerek robotlar ve mekanizmalar üretilmek üzere planlanmış alanlardır.

Baskı Hizmeti

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir